Gıda Endüstrisinde Ozon Kullanımı

Üretim tesisinizde ozon teknolojilerinin kullanılması, salmonella, E. coli, listeria gibi gıda kaynaklı patojenleri ve diğer kirletici maddeleri, kalıntı bırakmadan, klor işlemlerinden 3000 kat daha etkili bir şekilde ortadan kaldıracaktır. En önemlisi çevre dostudur. Ozon organiktir! Artık aylık kimyasal satın alma, nakliye, gecikme, depolama ve dökülme ve çalışanların güvenliği sorumluluğu yok. Ozonlanmış su veya gazın kullanılması, uygulandığı her yerde dezenfeksiyon sağlar.

  • Genel temizlik süresini azaltır; bu nedenle üretim süresinin arttırılmasını sağlar
  • Havadaki patojenleri ortadan kaldırarak kötü kokuları azaltır
  • Son durulama gerektiren kimyasal kalıntı bırakmaz
  • Su ve enerji verimliliğini artırır
  • Atık bertarafında maliyetleri azaltır
  • Atık sudaki BOİ/KOİ'yi azaltır
  • Aylık kimyasal maliyetlerini azaltır
  • Nakliye ve depolamayı ortadan kaldırır
  • Anında patojen imhası sağlar
  • Ürün raf ömrünü uzatır
PCS Elektronik - 06.09.2023