"Süt Üretimi ve Ozon Teknolojisi"

Ozon işlemi, çevre dostu ve ekonomik bir endüstriyel teknoloji olarak süt işleme sektöründe başarıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, süt işleme süreçlerinde yüzeylerden süt artıkları ve biyofilm oluşturan bakterileri etkili bir şekilde uzaklaştırmak için kullanılır. Sterilizasyon araçları, süt kalitesini koruma, güvenli süt ürünleri elde etme, kalite standartlarına uyma ve genel temiz bir çevre oluşturma konularında önemli bir rol oynar. Ozon uygulamaları, işlem süreçlerinin birçok aşamasında çevre temizliği sağlamak ve ürünleri yüksek verimle dezenfekte etmek için kullanılır.

Hayvancılıkta içme suları, süt ürünlerinin kalitesini belirleyen temel faktörlerden biridir. Kuyu suyu, nehir suyu, şebeke suyu gibi farklı su kaynakları kullanılır, ancak bu kaynakların çoğunda bakteriler, virüsler, küf ve ağır metaller bulunabilir. Süt işletmeleri, bu patojenleri ve metalleri uzaklaştırmak için ozon teknolojilerinden faydalanabilirler.

Ozon, hayvanların kirletici maddelere maruz kalma riskini azaltır. Enfeksiyonları önler, hastalıkları azaltır, süt üretimini artırır ve veteriner maliyetlerini düşürür. Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, ozon çözeltisi (örneğin bakır sülfat gibi) daha verimli ve maliyet etkin bir seçenektir.

Süt işletmelerinde kullanılan araç ve ekipmanların temizliği de ozonla sağlanabilir. Ozon, sadece hayvanların bakımı için değil, aynı zamanda yaşam ortamının, süt konteynerlerinin, süt sağım araçlarının ve depolama alanlarının dezenfekte edilmesinde de kullanılır. Ayrıca, ozon ürünlerin raf ömrünü uzatır ve ürünlerin daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Süt İşletmelerinde Gıda Güvenliği Süt çiftliklerinde iyi hijyenik uygulamaların uygulanması, yüksek kaliteli ve güvenli ham süt elde etmek için kritik öneme sahiptir. Ozon, virüsler, bakteriler, mayalar, küf ve protozoalar gibi çeşitli mikroorganizmalara karşı etkili bir oksitleyici ajan olarak hareket eder.

Sütün bireysel sağım istasyonlarından büyük tanklara taşınmasını sağlayan boruların her sağım sonrası temizlenmesi gerekir. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için kimyasallar ve sıcak su kullanmak büyük miktarlarda enerji, su ve kimyasal tüketir ve bu maddeler yeraltı sularına sızabilir.

Ozon kullanımı, süt çiftliklerinde kimyasal ve su maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Ozonlu su ile hayvanları, süt sağma ekipmanlarını ve süt işletmesi içindeki çeşitli yüzeyleri temizlemek ve dezenfekte etmek için kullanır. Sağımdan önce hayvanların arka bacakları, meme ve meme uçları ozonlu su ile yıkandığında birçok hijyen sorununun önüne geçilebilir.

Süt çiftliklerinde ozonun başka bir kullanımı, ahırda bulunan hava yoluyla bulaşan patojenleri yok etmek ve gübre kokusunu azaltmak için düşük konsantrasyonlu hava tedavisidir. Ozon ayrıca süt üretimini etkileyen en yaygın ve maliyetli hastalıklardan biri olan mastiti tedavi etmek için de başarıyla kullanılmıştır. Ozon terapisi, ham sütte antibiyotik kalıntısı bırakmadan mastiti tedavi etmek için güvenli, etkili ve maliyet tasarrufu sağlayan bir yöntemdir."

PCS Elektronik - 06.09.2023